Mesajul directorului

Începutul școlii e poarta spre alte universuri

(David Boia)

Complexul Educațional Gimnaziul – Grădiniță  ,,STEAM” – este o cale de lărgire a noilor orizonturi, descoperiri inedite, inovații memorabile, iscusință ilustră și creativitate neasimuită.

Izvorul etern:  al interesului profund de cunoaștere, exigenței și motivației arzătoare spre atingerea și cucerirea culmelor înțelepciunii.

Complexul Educațional Gimnaziul – Grădiniță  ,,STEAM” se axează necontenit pe promovarea și păstrarea  autenticității conceptului de idealuri, scrupule și valori.

Înstituția utilizează  o multitudine și diversitate de activități fondate pe standarte, metodologii optime și actuale cu scopul de a cultiva și dezvolta abilități și deprinderi indespensabile fiecărui din noi, de a crea și realiza  un viitor decent ce reflectă efecte, rezultate mult așteptate și un feetback mult dorit.